บริการทั้งหมดของเรา

 • บริการด้านการพยาบาล

  ทำแผลผู้ป่วย

  ให้บริการทำแผลผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายลำบากผู้ป่วยติดเตียง แผลเบาหวาน แผลกดทับ.

  • 117
  • 3

  บริการเก็บตัวอย่างเลือด

  ให้บริการถึงบ้าน

  ให้บริการเก็บตัวอย่างเลือดผู้ป่วย เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

  บริการให้ยา ฉีดยา

  ตามคำสั่งแพทย์

  บริการให้ยาทางสายน้ำเกลือ ฉีดยา ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น

  บริการเปลี่ยนสาย

  ให้อาหารเหลว

  บริการเปลี่ยนสายให้อาหารเหลวทางจมูกที่ไม่สะดวกเคลื่อนย้าย

 • บริการเปลี่ยนสายสวน

  ปัสสาวะผู้ป่วย

  บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะในกรณีผู้ป่วยเคลื่อนย้ายลำบาก โดยพยาบาลวิชาชีพ.

  บริการตรวจวิเคราะห์เลือดฯ

  ตามคำสั่งแพทย์

  บริการตรวจวิเคราะห์เลือดเพื่อตรวจหาโดยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

  บริการให้คำปรึกษา

  สุขภาพทั่วไป

  บริการให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยบุคคลากรทางการ แพทย์

  บริการจัดอบรม

  ด้านสุขภาพ

  บริการจัดอบรมด้านสุขภาพสำหรับองค์กรของท่าน โดยทีมแพทย์ พยาบาล.