คือผู้ให้บริการด้านการพยาบาลนอกสถานที่ โดยจะจัดส่งพยาบาลวิชาชีพไปให้บริการด้านการพยาบาลถึงบ้านท่านด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพซึ่งมาก ด้วยประสบการ์ณและความชำนาญในการให้บริการผู้ป่วย ด้วยมาตราฐานวิชาขีพ ดังนั้นทาง ได้เปิดให้มีบริการจัดส่งทีมพยาบาลถึงบ้านซึ่งสามารถ

ให้บริการถึงบ้านและทำการพยาบาลให้กับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายลำบากหรือไม่มีเวลาไปโรงพยาบาล ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ป่วยประเภทนี้

การบริการของ จะให้บริการดังนี้

1. ให้บริการล้างแผล ทำแผล ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นแผลเรื้อรัง แผลกดทับ แผลเบาหวาน หรือแผลที่ต้องการดูแลทำแผลทุกวันเพื่อลดการติดเชื้อของแผล

2. ให้บริการฉีดยาเบาหวาน ฉีดยาหรือให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ตามแพทย์สั่ง ซึ่งเหมาะกับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกเดินทางไปฉีดยาด้วยตัวเองทุกวันที่โรงพยาบาล

3. ให้บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ เปลี่ยนสายให้อาหารสำหรับผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ด้วยอุปกรณ์มาตรฐานและสะอาดปลอดเชื้อ

4. ให้บริการเจาะเลือดตามนัดเพื่อตรวจหา เบาหวาน ไขมัน ฯลฯ ตามคำสั่งแพทย์ (สามารถนำผลไปใช้ได้เลย โดยจะต้องทำการเจาะเลือดก่อนวันแพทย์นัด 7 วันเท่านั้น)

เงื่อนไขการให้บริการจากทาง

1. ให้บริการจัดส่งพยาบาลวิชาชีพ ให้บริการด้านการพยาบาลเท่านั้น ไม่รับดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ

2. ผู้รับบริการสำหรับด้านการพยาบาล เช่น ล้างแผล ทำแผล จะต้องส่งรูปถ่ายแผลมาเพื่อประเมินราคา และระยะเวลาในการทำแผลจนหายสนิท
3. ผู้รับบริการจะให้ทาง ทำแผลต่อเนื่องจนหายสนิทหรือให้ทำเป็นรายครั้งก็ได้

4. ผู้รับบริการจะต้องโทรนัดเวลาล่วงหน้าเท่านั้น หรือสอบถามข้อมูลก่อนรับบริการ ที่หมายเลข 095 707 9094 (ไม่มีบริการเร่งด่วน) หรืออีเมล์สอบถามได้ที่ callme@nurse2home.com

5. ผู้รับบริการจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยหรือประวัติให้ละเอียดในแบบฟอร์ม ซึ่งจะจัดส่งให้ทาง แฟกส์หรือ อีเมล์เท่านั้น

6. ผู้รับบริการจะต้องชำระค่าบริการก่อนใช้บริการโดยอัตราค่าบริการเริ่มต้น 850 บาท (ราคาอาจจะเพิ่มขึ้น ตามแต่ละประเภทการให้บริการ โปรดโ่ทรสอบถามก่อน)

หน้าหลัก | ชำระเงิน | เงื่อนไขการให้บริการ | สอบถามรายละเอียด | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา  


ศูนย์บริการจัดส่งทีมพยาบาล ให้บริการด้านการพยาบาลถึงบ้านคุณ
copyright© 2014-2016 www.nurse2home.com All rights reserved.
บริหารและดำเนินการโดย คณะบุคคล อาร์เอ็น เฮลท์เซอร์วิส เซ็นเตอร์ eMail : callme@nurse2home.com
(เลขที่ใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขั้น 1 : 5511231465)